SHRI LAL MAHAL PAUNA BASAMATI RICE 1 KG POLY PACK BAG (85903)

SHRI LAL MAHAL DUBAR BASAMATI RICE 5 KG POLY PACK BAG (85904)

DAAWAT ROZANA BASMATI RICE 1 KG (85920)

DAAWAT ROZANA BASMATI RICE 5 KG (85921)

ORGANIC TATTVA MASOOR MALKA SPLIT 1 KG (86598)

ORGANIC TATTVA ARHAR (TUR) DAL 1 KG (86599)